Glitinum

598 kr hver 2 måneder med 1 måned gratis prøveperiode og en 299 kr registreringsavgift

– forebygger migrene

Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene

Produktinformasjon

Dosering og bruk

  • 1 kapsel daglig. Svelges hel med vann
  • Tas kontinuerlig for optimal effekt
  • 1 mnd. forbruk i en pakke

Glitinum påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

Fast leveranse

Første pakke til 299 kr. Deretter 2 mnd forbruk til 598 kr tilsendt annenhver mnd (299 kr pr mnd). Leveres i postkassen, abonnementet er uten bindings- eller oppsigelsestid.

Les pakningsvedlegg før bruk

 

Glitinum harde kapsler, pulverisert matrem. Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Fra 18 år. Bruk ikke Glitinum ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Mulige bivirkninger: Mage-tarmforstyrrelser. Pakningsstørrelser: 30 kaps. Les pakningsvedlegget før bruk. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no. Basert på preparatomtale: 17.08.2022.