Sist oppdatert 25. April 2023

Avtalevilkår er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler

Selger er:

Sana Pharma Norge AS
Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker
Telefon: +47 23 96 36 02
E-post: kundeservice@sanapharmanorge.no
Nettbutikk: www.sanapharmanorge.no

Foretaksnummer NO 912 517 284 MVA

Sana Pharma Norge AS er en næringsbedrift som også selger kosttilskudd, medisinsk utstyr og reseptfrie legemidler.

Sana Pharma Norge AS er et datterselskap av Sana Pharma Medical AS.

Selger blir i det følgende benevnt «Sana Pharma Norge», «selskapet», «vi» eller «oss».

Kjøper er:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «forbrukeren» eller «kunden». Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av oss.

Faste leveranser
Sana Pharma Norge selger produktene som faste leveranser. Frekvensen på de faste leveransene er produktavhengig normalt med første levering som beskrevet lengre ned under leveranser, og i henhold til produktets leveringsfrekvens uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Den faste leveransen kan sies opp når som helst, senest 7 dager før neste forsendelse. Ved oppsigelse avsluttes den faste leveransen umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i de faste leveransene, se nærmere om dette i punktet under.

Fast leveranse kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Ved faste leveranser vil du bli fulgt opp på e-post for å sikre at du er fornøyd med våre produkter. Ved å signere på faste leveranser godtar du automatisk dette.

Leveransens omfang

På nærværende betingelser kjøper kunden de(n) vare(r), som er beskrevet i tilsendt ordrebekreftelse på mail.

Leveranse

Forsendelsen av varer skjer med Posten/Bring. Leveringstid er normalt mellom 5-10 virkedager fra bestillingstidspunktet. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens.

Ved større eller flere bestillinger kan det forekomme at forsendelsen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding. Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

Risiko for varen

Risikoen for varen går over til kunde ved mottakelse av pakken i posten eller ved avhentning på postkontoret. Unnlater kunden å overta vare på utleveringsstedet går risikoen over på kunden når leveringstidspunktet er inne dersom denne er kjent med eller burde være kjent med at varen er stilt til rådighet på leveringstidspunktet.

Reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon må du kontakte Kundeservice; kundeservice@sanapharmanorge.no.

Angre- og returrett

Det er ikke angrerett på legemidler jf. angrerettloven § 22 f, mens du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar alle andre varer enn legemidler på din forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. For å benytte deg av returretten må du kontakte Kundeservice (kundeservice@sanapharmanorge.no.) senest 14 dager etter mottak av varen.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å si opp den faste forsendelsen, ved å sende mail til: kundeservice@sanapharmanorge.no.

Mangelansvar

Hvis leveransen er mangelfull og de øvrige vilkårene i loven er oppfylt kan kunden kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Vi har rett til å tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selskapet sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet. Vi følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Priser

Våre priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Ved faste leveringer sendes varsel om prisendringer i god tid før endringene trer i kraft.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser så fremt ikke annet er avtalt. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

Betaling

Stripe – Kortbetaling
Du kan betale med Visa og Mastercard. Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom Stripe, som er vår leverandør av kortbetalingsløsning. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie.

Vipps
Dersom du ønsker å bruke Vipps betaling, vil vi ikke lagre kortinformasjonen din utover å referere til den med en identifikator. Du kan lese mer om Vipps sine personvernvilkår her: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern.

Sana Pharma Norge lagrer ikke ditt kortnummer og det totale beløpet belastes direkte på din konto. Dersom vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert.

Kundeservice

For å tilby den beste servicen er kundeservicetjenesten satt ut til Sana Pharma Medical.

For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angrereturrett kontakt Kundeservice. Endring eller avslutting av abonnement: kontakt kundeservice .

Du kan kontakte Kundeservice på e-post: kundeservice@sanapharmanorge.no eller telefon: +47 23 96 36 02.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Ved kjøp av legemidler – les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Vi tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer samt leveringsproblemer.

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken. Kontakt lege eller apotek ved spørsmål.

Sana Pharma Norge forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte kjøpsvilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.

Tilleggsvilkår for e-handel

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Sana Pharma Norge AS.